$811 Hàng triệu

xuất khẩu 2176 of 4914
1998
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 359 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2176 and the 362 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($214 Hàng triệu), Pháp ($117 Hàng triệu), Đức ($72 Hàng triệu), Trung Quốc ($54,1 Hàng triệu) và Mexico ($40,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($111 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($89,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($79,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($69,4 Hàng triệu) và Singapore ($60,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites