$64,8 Hàng triệu

xuất khẩu 4358 of 4914
1998
2017

1,71

Độ phức tạp của sản phẩm 116 of 4914
1998
2017

GBR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DZA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4358 and the 116 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Vương quốc Anh ($54,3 Hàng triệu), Đức ($4,62 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,55 Hàng triệu), Pháp ($705 Hàng ngàn) và Ba Lan ($704 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Algeria ($32,7 Hàng triệu), Estonia ($5,18 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($5,12 Hàng triệu), Úc ($3,44 Hàng triệu) và Áo ($2,84 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites