$593 Hàng triệu

xuất khẩu 983 of 1232
1998
2017

2,22

Độ phức tạp của sản phẩm 4 of 1232
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

XXB

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 983 and the 4 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($239 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($140 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($71,2 Hàng triệu), Ý ($35 Hàng triệu) và Khác Á ($29,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Khác Á ($143 Hàng triệu), Trung Quốc ($140 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($93,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($66,1 Hàng triệu) và Pháp ($44,4 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites