$44,6 Hàng triệu

xuất khẩu 4476 of 4914
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 694 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4476 and the 697 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($18,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($12 Hàng triệu), Đức ($6,12 Hàng triệu), Hồng Kông ($1,3 Hàng triệu) và Hà Lan ($1,24 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($8,58 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,34 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($6,3 Hàng triệu), Hồng Kông ($4,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($3,25 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites