$755 Hàng triệu

xuất khẩu 2260 of 4914
1998
2017

2,11

Độ phức tạp của sản phẩm 20 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2260 and the 20 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($241 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($146 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($137 Hàng triệu), Đức ($89,1 Hàng triệu) và Mexico ($37,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($100 Hàng triệu), Ấn Độ ($65,1 Hàng triệu), Nga ($45,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($43,5 Hàng triệu) và Brazil ($39,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites