$316 Hàng triệu

xuất khẩu 3201 of 4914
1998
2017

1,15

Độ phức tạp của sản phẩm 574 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3201 and the 575 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($110 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($81,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($30,7 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($15,3 Hàng triệu) và Mexico ($14,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($37,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($35,5 Hàng triệu), Gà tây ($30,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($19,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($19 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites