$4,13 tỷ

xuất khẩu 673 of 4914
1998
2017

2,01

Độ phức tạp của sản phẩm 33 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 673 and the 33 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($994 Hàng triệu), Đức ($768 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($509 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($307 Hàng triệu) và Pháp ($277 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($643 Hàng triệu), Đức ($297 Hàng triệu), Mexico ($176 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($164 Hàng triệu) và Hà Lan ($158 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites