$9,2 tỷ

xuất khẩu 318 of 1232
1998
2017

1,61

Độ phức tạp của sản phẩm 43 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 318 and the 43 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,08 tỷ), Hoa Kỳ ($1,57 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,15 tỷ), Pháp ($863 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($639 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,69 tỷ), Đức ($682 Hàng triệu), Mexico ($348 Hàng triệu), Nga ($325 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($299 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites