$2,08 tỷ

xuất khẩu 1210 of 4914
1998
2017

1,17

Độ phức tạp của sản phẩm 551 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1210 and the 553 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($523 Hàng triệu), Ireland ($386 Hàng triệu), Pháp ($193 Hàng triệu), Trung Quốc ($172 Hàng triệu) và Ý ($164 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($196 Hàng triệu), Pháp ($193 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($161 Hàng triệu), Đức ($117 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($113 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites