$10,6 tỷ

xuất khẩu 288 of 1232
1998
2017

1

Độ phức tạp của sản phẩm 210 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 288 and the 210 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,41 tỷ), Thụy Sĩ ($1,11 tỷ), Hoa Kỳ ($840 Hàng triệu), Ý ($781 Hàng triệu) và Ấn Độ ($761 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($1,19 tỷ), Ấn Độ ($1,08 tỷ), Đức ($751 Hàng triệu), Pháp ($686 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($599 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites