$3,02 Hàng triệu

xuất khẩu 4717 of 4914
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 705 of 4914
1998
2017

ARG

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4717 and the 708 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Argentina ($2,98 Hàng triệu), Đức ($17,7 Hàng ngàn), Ý ($11,4 Hàng ngàn), Bỉ-Luxembourg ($10,3 Hàng ngàn) và Ghana ($3,92 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($2,57 Hàng triệu), Iran ($184 Hàng ngàn), Ukraina ($168 Hàng ngàn), Uruguay ($74,3 Hàng ngàn) và Tunisia ($21,7 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites