$8,95 tỷ

xuất khẩu 298 of 4914
1998
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 669 of 4914
1998
2017

IRL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 298 and the 671 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ireland ($3,95 tỷ), Singapore ($1,75 tỷ), Trung Quốc ($771 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($394 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($335 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,87 tỷ), Đức ($1,68 tỷ), Pháp ($1,11 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,06 tỷ) và Panama ($549 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites