$151 Hàng triệu

xuất khẩu 3871 of 4914
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 650 of 4914
1998
2017

GBR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3871 and the 654 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Vương quốc Anh ($41,3 Hàng triệu), Pháp ($28,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($18 Hàng triệu), Đức ($16,3 Hàng triệu) và Ý ($10,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($49,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($12,3 Hàng triệu), Brazil ($11,5 Hàng triệu), Pháp ($7,64 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($7,05 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites