$6,39 tỷ

xuất khẩu 442 of 4914
1998
2017

1,71

Độ phức tạp của sản phẩm 113 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 442 and the 115 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,26 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,23 tỷ), Hungary ($846 Hàng triệu), Trung Quốc ($794 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($632 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($516 Hàng triệu), Ý ($376 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($319 Hàng triệu), Đức ($297 Hàng triệu) và Ấn Độ ($290 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites