$1,26 tỷ

xuất khẩu 1658 of 4914
1998
2017

1,09

Độ phức tạp của sản phẩm 639 of 4914
1998
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1658 and the 640 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($501 Hàng triệu), Trung Quốc ($169 Hàng triệu), Ý ($117 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($89,4 Hàng triệu) và Ấn Độ ($73,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($203 Hàng triệu), Đức ($161 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($147 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($105 Hàng triệu) và Ý ($87,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites