$2,3 tỷ

xuất khẩu 1124 of 4914
1998
2017

1,19

Độ phức tạp của sản phẩm 534 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1124 and the 537 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($576 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($298 Hàng triệu), Ấn Độ ($262 Hàng triệu), Pháp ($253 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($214 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($281 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($264 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($188 Hàng triệu), Đức ($166 Hàng triệu) và Ý ($160 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites