$899 Hàng triệu

xuất khẩu 2031 of 4914
1998
2017

1,47

Độ phức tạp của sản phẩm 243 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2031 and the 243 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($181 Hàng triệu), Ấn Độ ($138 Hàng triệu), Pháp ($138 Hàng triệu), Đức ($105 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($54 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($154 Hàng triệu), Đức ($62,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($55,7 Hàng triệu), Mexico ($51,9 Hàng triệu) và Brazil ($44,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites