$304 Hàng triệu

xuất khẩu 3247 of 4914
1998
2017

1,28

Độ phức tạp của sản phẩm 414 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3247 and the 415 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($80,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($60,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($46,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($20,2 Hàng triệu) và Singapore ($19,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($51,8 Hàng triệu), Đức ($28,5 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($27,5 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($14,3 Hàng triệu) và Pháp ($12,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites