$214 Hàng triệu

xuất khẩu 3575 of 4914
1998
2017

0,104

Độ phức tạp của sản phẩm 2387 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3575 and the 2392 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($129 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($33,4 Hàng triệu), Đức ($11,9 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($9,2 Hàng triệu) và Ấn Độ ($6,36 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($26,8 Hàng triệu), Đức ($24,5 Hàng triệu), Brazil ($16,6 Hàng triệu), Ấn Độ ($10,9 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($10,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites