$1,6 tỷ

xuất khẩu 1435 of 4914
1998
2017

1,19

Độ phức tạp của sản phẩm 529 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1435 and the 532 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($410 Hàng triệu), Đức ($202 Hàng triệu), Ấn Độ ($133 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($102 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($222 Hàng triệu), Đức ($143 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($112 Hàng triệu), Pháp ($93,3 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($77,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites