$345 Hàng triệu

xuất khẩu 3088 of 4914
1998
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 258 of 4914
1998
2017

SWE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3088 and the 259 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Điển ($71,5 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($62 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($58,6 Hàng triệu), Hà Lan ($37,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($29,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($79 Hàng triệu), Trung Quốc ($46,7 Hàng triệu), Đức ($33 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($27,5 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($22,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites