$841 Hàng triệu

xuất khẩu 908 of 1232
1998
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 178 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 908 and the 178 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($410 Hàng triệu), Đức ($120 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($68,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($52,3 Hàng triệu) và Hà Lan ($46,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($107 Hàng triệu), Hà Lan ($83,1 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($79,2 Hàng triệu), Đức ($56,5 Hàng triệu) và Ý ($44,5 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites