$431 Hàng triệu

xuất khẩu 2866 of 4914
1998
2017

0,879

Độ phức tạp của sản phẩm 977 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2866 and the 983 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($103 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($56,1 Hàng triệu), Khác Á ($55,8 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($40,9 Hàng triệu) và Malaysia ($38,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($56,9 Hàng triệu), Pháp ($46,7 Hàng triệu), Gà tây ($39,9 Hàng triệu), Ý ($28,2 Hàng triệu) và Mexico ($22,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites