$410 Hàng triệu

xuất khẩu 2914 of 4914
1998
2017

0,572

Độ phức tạp của sản phẩm 1561 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2914 and the 1565 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($247 Hàng triệu), Hà Lan ($30,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($27,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($25,9 Hàng triệu) và Đức ($24,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($75,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($53,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($53,1 Hàng triệu), Ý ($43,2 Hàng triệu) và Hà Lan ($41,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites