$1,46 tỷ

xuất khẩu 1527 of 4914
1998
2017

1,6

Độ phức tạp của sản phẩm 160 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1527 and the 161 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($447 Hàng triệu), Đức ($300 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($225 Hàng triệu), Pháp ($138 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($116 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($201 Hàng triệu), Hà Lan ($122 Hàng triệu), Canada ($115 Hàng triệu), Khác Á ($112 Hàng triệu) và Đức ($100 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites