$144 Hàng triệu

xuất khẩu 3912 of 4914
1998
2017

0,728

Độ phức tạp của sản phẩm 1269 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3912 and the 1273 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($75 Hàng triệu), Ấn Độ ($16,6 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($9,5 Hàng triệu), Đức ($8,92 Hàng triệu) và Pháp ($7,75 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($22 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($12,3 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($11,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,6 Hàng triệu) và Ý ($8,56 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites