$515 Hàng triệu

xuất khẩu 2673 of 4914
1998
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 372 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2673 and the 374 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($118 Hàng triệu), Đức ($97,3 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($66 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($60,1 Hàng triệu) và Singapore ($53 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($52,3 Hàng triệu), Đức ($33,2 Hàng triệu), Việt Nam ($32,6 Hàng triệu), Ấn Độ ($30,3 Hàng triệu) và Hà Lan ($26,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites