$12,8 tỷ

xuất khẩu 252 of 1232
1998
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 195 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 252 and the 195 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,81 tỷ), Hoa Kỳ ($1,79 tỷ), Đức ($1,15 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($1,01 tỷ) và Singapore ($797 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($1,36 tỷ), Đức ($1,02 tỷ), Ấn Độ ($979 Hàng triệu), Hà Lan ($848 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($787 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites