$1,82 tỷ

xuất khẩu 1324 of 4914
1998
2017

1,34

Độ phức tạp của sản phẩm 350 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1324 and the 351 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($376 Hàng triệu), Hà Lan ($347 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($257 Hàng triệu), Trung Quốc ($173 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($149 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($248 Hàng triệu), Đức ($150 Hàng triệu), Trung Quốc ($128 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($114 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($98,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites