$6,06 tỷ

xuất khẩu 470 of 4914
1998
2017

0,733

Độ phức tạp của sản phẩm 1259 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 470 and the 1262 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($1,98 tỷ), Hà Lan ($743 Hàng triệu), Saudi Arabia ($620 Hàng triệu), Pháp ($317 Hàng triệu) và Đức ($311 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($1,14 tỷ), Singapore ($695 Hàng triệu), Mexico ($648 Hàng triệu), Hà Lan ($617 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($460 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites