$1,31 tỷ

xuất khẩu 1621 of 4914
1998
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 457 of 4914
1998
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1621 and the 456 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Triều Tiên ($368 Hàng triệu), Thái Lan ($198 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($193 Hàng triệu), Singapore ($179 Hàng triệu) và Khác Á ($147 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($528 Hàng triệu), Thái Lan ($147 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($125 Hàng triệu), Ấn Độ ($73,4 Hàng triệu) và Đức ($69,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites