$455 Hàng triệu

xuất khẩu 2809 of 4914
1998
2017

1,12

Độ phức tạp của sản phẩm 604 of 4914
1998
2017

SGP

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2809 and the 606 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Singapore ($177 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($102 Hàng triệu), Đức ($44,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,8 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($20,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($182 Hàng triệu), Khác Á ($55,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($45,1 Hàng triệu), Đức ($30,7 Hàng triệu) và Pháp ($13,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites