$3,99 Hàng triệu

xuất khẩu 4707 of 4914
1998
2017

1,62

Độ phức tạp của sản phẩm 155 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4707 and the 156 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,07 Hàng triệu), Pháp ($912 Hàng ngàn), Hà Lan ($880 Hàng ngàn), Hoa Kỳ ($398 Hàng ngàn) và Ý ($380 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($2,55 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($755 Hàng ngàn), Đức ($222 Hàng ngàn), Sơn mài Nhật ($173 Hàng ngàn) và Trung Quốc ($86 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites