$803 Hàng triệu

xuất khẩu 2186 of 4914
1998
2017

1,05

Độ phức tạp của sản phẩm 689 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2186 and the 691 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($160 Hàng triệu), Trung Quốc ($144 Hàng triệu), Hà Lan ($53,4 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($51,4 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($51,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($94,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($91,9 Hàng triệu), Hà Lan ($70,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($68,4 Hàng triệu) và Ấn Độ ($62,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites