$4,9 tỷ

xuất khẩu 566 of 4914
1998
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 667 of 4914
1998
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 566 and the 669 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($1,39 tỷ), Vương quốc Anh ($657 Hàng triệu), Pháp ($617 Hàng triệu), Đức ($577 Hàng triệu) và Hà Lan ($528 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,43 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,2 tỷ), Thụy Điển ($372 Hàng triệu), Đức ($353 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($287 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites