$2,79 tỷ

xuất khẩu 958 of 4914
1998
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 288 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 958 and the 288 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($774 Hàng triệu), Ý ($604 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($540 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($241 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($174 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($714 Hàng triệu), Mexico ($269 Hàng triệu), Pháp ($226 Hàng triệu), Thái Lan ($191 Hàng triệu) và Ấn Độ ($155 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites