$34,5 Hàng triệu

xuất khẩu 4534 of 4914
1998
2017

0,987

Độ phức tạp của sản phẩm 789 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

KOR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4534 and the 793 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($14,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($7,64 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($4,84 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($4,05 Hàng triệu) và Đức ($1,14 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($7,4 Hàng triệu), Malaysia ($4,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($3,62 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($3,38 Hàng triệu) và Khác Á ($2,89 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites