$133 Hàng triệu

xuất khẩu 3959 of 4914
1998
2017

1,18

Độ phức tạp của sản phẩm 541 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3959 and the 543 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($37,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($31,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,2 Hàng triệu), Pháp ($8,58 Hàng triệu) và Thái Lan ($6,78 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($18,2 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($9,2 Hàng triệu), Algeria ($7,61 Hàng triệu), Thái Lan ($6,79 Hàng triệu) và Ý ($4,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites