$42,5 Hàng triệu

xuất khẩu 4490 of 4914
1998
2017

1,53

Độ phức tạp của sản phẩm 204 of 4914
1998
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

JPN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4490 and the 205 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($25,8 Hàng triệu), Khác Á ($3,93 Hàng triệu), Đức ($3,26 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($3,24 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($1,29 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($11,4 Hàng triệu), Hà Lan ($9,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,1 Hàng triệu), Đức ($2,01 Hàng triệu) và Ý ($1,81 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites