$195 Hàng triệu

xuất khẩu 1124 of 1232
1998
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 200 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1124 and the 201 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($52,9 Hàng triệu), Ý ($28,8 Hàng triệu), Pháp ($25,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($21,4 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($14,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($35 Hàng triệu), Pháp ($28 Hàng triệu), Mexico ($13,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($10,2 Hàng triệu) và Brazil ($10,1 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites