$117 Hàng triệu

xuất khẩu 4044 of 4914
1998
2017

-0,598

Độ phức tạp của sản phẩm 3440 of 4914
1998
2017

ZAF

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4044 and the 3446 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nam Phi ($43,8 Hàng triệu), Pháp ($25,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($17,9 Hàng triệu), Peru ($10,4 Hàng triệu) và Đức ($4,54 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($17,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($13,4 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($9,8 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($8,92 Hàng triệu) và Ba Lan ($7,01 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites