$588 Hàng triệu

xuất khẩu 2537 of 4914
1998
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 665 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2537 and the 667 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($161 Hàng triệu), Đức ($118 Hàng triệu), Canada ($69,8 Hàng triệu), Ý ($50,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($42,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($72,8 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($72,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($67,7 Hàng triệu), Đan Mạch ($52 Hàng triệu) và Canada ($42 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites