$1,13 tỷ

xuất khẩu 1789 of 4914
1998
2017

0,976

Độ phức tạp của sản phẩm 811 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1789 and the 812 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($184 Hàng triệu), Đức ($181 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($172 Hàng triệu), Canada ($140 Hàng triệu) và Hà Lan ($88,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($535 Hàng triệu), Hồng Kông ($61,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($52,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($35,4 Hàng triệu) và Ý ($22,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites