Làm việc Ngà và xương

$106 Hàng triệu

xuất khẩu 1165 of 1232
1995
2017

-1,163

Độ phức tạp của sản phẩm 1047 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Làm việc Ngà và xương? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Làm việc Ngà và xương? List your company on Macro Market.

Làm việc Ngà và xương sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1165 and the 1047 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Làm việc Ngà và xương là Trung Quốc ($20 Hàng triệu), Ấn Độ ($12,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($10 Hàng triệu), Hồng Kông ($9,8 Hàng triệu) và Khác Á ($9,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($32,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($13 Hàng triệu), Ý ($9,4 Hàng triệu), Khác Á ($7,69 Hàng triệu) và Đức ($7,08 Hàng triệu).

Làm việc Ngà và xương còn được biết là sculping, khắc, xương, đồi mồi, sừng, gạc, san hô, ốc xà cừ.

Làm việc Ngà và xương có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Làm việc Ngà và xương Trade

More on Làm việc Ngà và xương from our other sites