Fairground Amusements

$1,26 tỷ

xuất khẩu 821 of 1232
1995
2017

0,829

Độ phức tạp của sản phẩm 280 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Fairground Amusements? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Fairground Amusements? List your company on Macro Market.

Fairground Amusements sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 821 and the 280 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Fairground Amusements là Hoa Kỳ ($228 Hàng triệu), Ý ($174 Hàng triệu), Canada ($128 Hàng triệu), Đức ($127 Hàng triệu) và Trung Quốc ($116 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($265 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($194 Hàng triệu), Malaysia ($74,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($48,6 Hàng triệu) và Pháp ($41 Hàng triệu).

Fairground Amusements còn được biết là vòng xoay, đu, phòng tập bắn, rạp xiếc, menageries, rạp chiếu đi du lịch.

Fairground Amusements có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Fairground Amusements Trade

More on Fairground Amusements from our other sites