$776 Hàng triệu

xuất khẩu 2181 of 4776
1995
2017

0,35

Độ phức tạp của sản phẩm 1907 of 4776
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2181 and the 1910 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($160 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($78,7 Hàng triệu), Na Uy ($63,2 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($56,2 Hàng triệu) và Israel ($46,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($193 Hàng triệu), Ấn Độ ($52,4 Hàng triệu), Úc ($48,5 Hàng triệu), Hà Lan ($39,3 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($38,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites