Bộ gõ

$444 Hàng triệu

xuất khẩu 1030 of 1232
1995
2017

-1,163

Độ phức tạp của sản phẩm 1046 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Bộ gõ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Bộ gõ? List your company on Macro Market.

Bộ gõ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1030 and the 1046 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bộ gõ là Trung Quốc ($145 Hàng triệu), Đức ($47,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($46,1 Hàng triệu), Khác Á ($36,4 Hàng triệu) và Hà Lan ($30,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($114 Hàng triệu), Đức ($50,7 Hàng triệu), Trung Quốc ($22,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($19,8 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($18,3 Hàng triệu).

Bộ gõ còn được biết là trống, xylophones, chũm chọe, phách, maracas.

Bộ gõ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bộ gõ Trade

More on Bộ gõ from our other sites