Gió cụ

$798 Hàng triệu

xuất khẩu 927 of 1232
1995
2017

0,958

Độ phức tạp của sản phẩm 224 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Gió cụ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Gió cụ? List your company on Macro Market.

Gió cụ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 927 and the 224 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Gió cụ là Trung Quốc ($191 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($128 Hàng triệu), Đức ($110 Hàng triệu), Pháp ($97,9 Hàng triệu) và Indonesia ($79,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($210 Hàng triệu), Đức ($81,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($74,3 Hàng triệu), Pháp ($48,9 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($47,9 Hàng triệu).

Gió cụ còn được biết là clarinet, trumpet, kèn túi, bassoon, saxophone.

Gió cụ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Gió cụ Trade

More on Gió cụ from our other sites