Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2993 and the 345 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($117 Hàng triệu), Đức ($100 Hàng triệu), Indonesia ($43 Hàng triệu), Trung Quốc ($19,4 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($16,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($72,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($61,2 Hàng triệu), Đức ($23 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($19,5 Hàng triệu) và Canada ($18,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites