Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2841 and the 598 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($173 Hàng triệu), Indonesia ($116 Hàng triệu), Đức ($35,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,6 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($12,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($129 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($45 Hàng triệu), Đức ($31 Hàng triệu), Pháp ($16,2 Hàng triệu) và Úc ($15,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites